Ospreys Region - Division B

FixturesResultsTable

20 January 2018

Bryncethin v Dulais Valley
Cwmtwrch v Porthcawl
Gowerton v Bridgend Sports
Morriston v Tondu

27 January 2018

Bridgend Sports v Cwmtwrch
Cwmavon v Bryncethin
Dulais Valley v Morriston
Tondu v Gowerton

24 February 2018

Bryncethin v Porthcawl
Cwmtwrch v Tondu
Dulais Valley v Cwmavon
Morriston v Gowerton

3 March 2018

Bridgend Sports v Bryncethin
Cwmavon v Morriston
Gowerton v Cwmtwrch
Porthcawl v Dulais Valley

24 March 2018

Bryncethin v Tondu
Cwmavon v Porthcawl
Dulais Valley v Bridgend Sports
Morriston v Cwmtwrch

31 March 2018

Bridgend Sports v Cwmavon
Gowerton v Bryncethin
Porthcawl v Morriston
Tondu v Dulais Valley

7 April 2018

Bryncethin v Cwmtwrch
Cwmavon v Tondu
Dulais Valley v Gowerton
Porthcawl v Bridgend Sports