Lawrence Miller Bowl

FixturesResults

30 September 2017

Ceredigion v Neath
Merthyr v South Powys
Rhymney Valley v Aberavon

14 October 2017

Blaenau Gwent v Ceredigion
Neath v Aberavon
Rhymney Valley v Merthyr

28 October 2017

Aberavon v Blaenau Gwent
Neath v Merthyr
South Powys v Rhymney Valley

11 November 2017

Aberavon v Ceredigion
Merthyr v Blaenau Gwent
RGC East v Rhymney Valley
South Powys v Neath

25 November 2017

Aberavon v RGC West
Blaenau Gwent v South Powys
Ceredigion v Merthyr
Neath v Rhymney Valley

9 December 2017

Merthyr v Aberavon
Neath v RGC South
Rhymney Valley v Blaenau Gwent
South Powys v Ceredigion

20 January 2018

Aberavon v South Powys
Blaenau Gwent v Neath
Ceredigion v Rhymney Valley