Ospreys Region - East

FixturesResults

1 September 2018

Aberavon Green Stars v Nantymoel
Cwmavon v Bryncethin
Maesteg v Pencoed
Nantyffyllon v Kenfig Hill
Porthcawl v Bridgend Sports
Tondu v Bridgend Athletic

8 September 2018

Bridgend Athletic v Aberavon Green Stars
Bridgend Sports v Maesteg
Bryncethin v Tondu
Kenfig Hill v Cwmavon
Nantymoel v Porthcawl
Pencoed v Nantyffyllon

15 September 2018

Aberavon Green Stars v Bryncethin
Cwmavon v Pencoed
Maesteg v Porthcawl
Nantyffyllon v Bridgend Sports
Nantymoel v Bridgend Athletic
Tondu v Kenfig Hill

22 September 2018

Bridgend Sports v Cwmavon
Bryncethin v Nantymoel
Kenfig Hill v Aberavon Green Stars
Maesteg v Nantyffyllon
Pencoed v Tondu
Porthcawl v Bridgend Athletic

6 October 2018

Aberavon Green Stars v Pencoed
Bridgend Athletic v Bryncethin
Cwmavon v Maesteg
Nantyffyllon v Porthcawl
Nantymoel v Kenfig Hill
Tondu v Bridgend Sports

13 October 2018

Bridgend Sports v Aberavon Green Stars
Kenfig Hill v Bridgend Athletic
Maesteg v Tondu
Nantyffyllon v Cwmavon
Pencoed v Nantymoel
Porthcawl v Bryncethin

20 October 2018

Aberavon Green Stars v Maesteg
Bridgend Athletic v Pencoed
Bryncethin v Kenfig Hill
Cwmavon v Porthcawl
Nantymoel v Bridgend Sports
Tondu v Nantyffyllon

10 November 2018

Bridgend Sports v Bridgend Athletic
Cwmavon v Tondu
Maesteg v Nantymoel
Nantyffyllon v Aberavon Green Stars
Pencoed v Bryncethin
Porthcawl v Kenfig Hill

24 November 2018

Aberavon Green Stars v Cwmavon
Bridgend Athletic v Maesteg
Bryncethin v Bridgend Sports
Kenfig Hill v Pencoed
Nantymoel v Nantyffyllon
Tondu v Porthcawl

8 December 2018

Bridgend Sports v Kenfig Hill
Cwmavon v Nantymoel
Maesteg v Bryncethin
Nantyffyllon v Bridgend Athletic
Porthcawl v Pencoed
Tondu v Aberavon Green Stars

15 December 2018

Aberavon Green Stars v Porthcawl
Bridgend Athletic v Cwmavon
Bryncethin v Nantyffyllon
Kenfig Hill v Maesteg
Nantymoel v Tondu
Pencoed v Bridgend Sports